Оформлення номенклатури справ, положень про архів та ЕК

Створимо Вашу першу номенклатуру справ, положення про архів та ЕК, або удосконалимо вже існуючі документи

Номенклатура справ  - це систематизований перелік документів, із строками зберігання, що утворюються в діловодстві.

 Номенклатура справ  є обов’язковою складовою документоуправління в установах (підприємствах, товариствах), та є основою для складання описів справ постійного, тривалого (понад 10 років), тимчасового (до 10 років включно) зберігання, виділення до знищення документів і справ, строк зберігання яких минув.