Поради спеціалістів

Первинна бухгалтерська та інша документація після спливу строків зберігання підлягає знищенню, за умови завершення перевірки контролюючими органами з питань дотримання податкового законодавства.

У березні 2013 року Міністерство юстиції України затвердило Перелік видів документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать...

Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» номенклатура справ - обов’язковий для кожної юридичної особи систематизований перелік назв справ, що формуються в її діловодстві, із зазначенням строків зберігання справ.