Підготовка документів до передавання та зберігання в архіві

Архівні установи приймають документи в упорядкованому стані, відповідно до описів справ. Документи, які потрібно передати на подальше зберігання до архіву мають бути, систематизовані за хронологічною ознакою, алфавітом тощо., пронумеровані, оправлені у тверду обкладинку, описані, звірені за наявністю та станом. До описів справ додається історична довідка на фонд та передмови до описів справ.